אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

חומר הלימודים בהלכות שבת

המבחן כולל:
ש"ס, ראשונים, טור, ב"י, שו"ע ונושאי כליו.

סימנים:
רמ"ב - שד"מ.

סימנים ללמוד בעיון:
רנ"ג - רנ"ט, רע"ט, ש"ב, ש"ז - שי"א, שי"ג - שכ"ב, שכ"ה, שכ"ח - של"א, של"ז, של"ט, ש"מ.

הערה חשובה:
הבחינות בכל נושא הן על כל ההלכות הכלולות בנושא זה.
הפירוט המופיע כאן הוא לעזר ואינו מחייב, וסביר שיהיו שאלות גם מסימנים שאינם כלולים לעיל.


קובץ מהרבנות הראשית בנוגע לנושאי בחינות הסמכה לרבנות - לחץ כאן.
לקובץ מעודכן יותר - לחץ כאן.