אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

פני שבת - הרב יוסי פרקש

פני שבת - הרב יוסי פרקש

הספר "פני שבת" מציג בלשון בהירה את הנושאים המרכזיים בהלכות שבת. בכל נושא מובאת באופן מובנה ומסודר השתלשלות ההלכה ממקורותיה במשנה ובתלמוד, דרך פירושי הראשונים ופסיקותיהם, פסקי השולחן ערוך, הרמ"א ונושאי כליהם, ועד הספרות ההלכתית של דורנו בשאלות הלכה למעשה.

חיבורו של הרב יוסי פרקש "פני שבת" איננו זקוק להסכמה שלי ואף לא לדברי הערכה שלי. תלמידי הכולל בישיבתנו "ברכת משה" אשר במעלה אדומים, שלמדו ולומדים בו מאז יצאה הטיוטה הראשונה, לפני למעלה מעשור, הם הם נותני ההסכמה על הספר. הביקוש הרב לקונטרסי הספר - שעברו מיד ליד, ומבית מדרש לבית מדרש, תחילה בדפים ובצילומים ואחר כך בתקליטורים ובדואר אלקטרוני לכל רחבי תבל - מעיד יותר ממאה עדים על ההערכה הגדולה של לומדי הכוללים אל מלאכה חשובה זו. (מתוך דברי הפתיחה של הרב אלישע אבינר, ראש הכולל בישיבת "ברכת משה" במעלה אדומים)