אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

וזה לשונו, מוקצה - הרב יעקב ליינר

'וזה לשונו' – מוקצה
אוצר ציונים ומראי מקומות ככתבם וכלשונם

ספר 'וזה לשונו', על עניני 'מוקצה, מהרה"ג רבי יעקב ליינר שליט"א, אשר הוא יצירת מופת, אוצר ציונים ומראה מקומות, אשר יכילו בתוכם מאות ערכים ואלפי אסופות, מלוקטים בטוב טעם מדברי הראשונים והאחרונים ועד לדברי הפוסקים, ומביאים את דברי המפרשים בשמותם ובדקדוק לשונותם, מסודרים וערוכים על פי ענינים ונושאים בתוספת מפתח מורחב ומפורט, ובסופם מילואים עם עשרות סימנים אשר ירחיבו ויפלפלו באותם הענינים, והכל ברוב הדר ובכלי מפואר.

אשר פקע שמם עד כי נתקבלו בסייעתא דשמיא בהערכה מרובה ובחיבה עצומה אצל כלל הלומדים, בהיכלי התורה ובפרט ללומדים לרבנות, אשר מצאו בהם מבוקשם כלי עזר יקר בלימודם להיקף הידיעות ולעומק הפשט. וכפי שכתב הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א חבר בית הדין הרבני הגדול – 'ובודאי שיש תועלת לרבים, ובעיקר לרבנים וללומדים המכינים עצמם לרבנות'.

ומעלה זו תהא ניכרת לכל העובר בין בתריו של הספר 'וזה לשונו' על עניני 'מוקצה' והצועד בינות לדפיו, אשר תשבע עינו עד מהרה בהיקף הענינים אשר יכיל הספר, באשר ענינים אלו נידונים בהרבה ממסכתות הש"ס והיקף ענינם מרובה ועצום, ואין כל לומד יכול לחפש ולעיין בכל אותם דברים, והשכיל הרב המחבר ללקט בעבורו עומרים, להביא בתוכו כל ריבוי הענינים הפזורים בכל מסכתות הש"ס.

קובץ לדוגמא 
מחיר: 30 ₪
ניתן להשיג בטל' 0527170601