אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

פני ברוך, אבלות בהלכה - הרב חיים בנימין גולדברג

אוצר דינים ומנהגים הנהוגים במשך שנת האבלות
כולל דיני אמירת קדיש, הזכרת נשמות, השתטחות על קברים וכל דיני ומנהגי יום היארצייט
ערוכים ומסודרים בסדר טוב ומועיל ובלשון קלה
עם ציוני מקורות והערות
ירושלים תשמ"ו