אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

יקרא דחיי - רבי חיים רבי

הלכות ביקור חולים ואבילות ע"פ פסקי מרן השלחן ערוך וגדולי האחרונים. 

מאת רבי חיים רבי שליט"א , תל גיבורים, חולון.

בתוספת נופך מרובה עם סידור מקורות נערך ונסדר מחדש על ידי אלון כהן שדרות

טלפון 08-6891542

052-8266666