אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

הלכה שלמה - הרב שלום אילוז

הספר עוסק בהלכות חופה וקידושין.
ההלכות מסודרות החל מדברי המשנה והגמרא דרך הראשונים והכרעת מרן השו"ע והרמ"א
ונושאי הכלים עד לאחרוני זמננו.

ניתן להשיג את הספר אצל המחבר הרב שלום אילוז ראש הכולל בישיבת ניר קרית ארבע
בטלפונים: 02-9963245 או 052-4374941.

דוגמא מתוך הספר (סימן א)