אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו'סיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

שלמי טוהר - הרב דוד פרידלנדר

שלמי טוהר
הלכות נידה וטבילה

והוא סיכום מקיף לטור ב"י שו"ע ונו"כ
מתומצת ומבואר
מסימן קפ"ג עד סימן ר'
בדרך שאלה ותשובה

לספר