אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו'סיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

שיעורי שבט הלוי, הלכות נדה - הרב שמואל הלוי ואזנר

שיעורי הרב שמואל הלוי ואזנר שנאמרו ברבים
בשו"ע יו"ד הלכות נדה, ט"ז וש"ך בתוספת מרובה של פסקי דינים מהוראותיו
ובסופו קונטרס סיכום ההלכות להערות ובירורים.

להערות ובירורים אפשר לפנות:
הרב מרדכי גרוס, רח' חידושי הרי"ם 3, בני ברק
הרב ברוך מרדכי שנקר, רח' ר' יצחק מאיר הכהן 2, בני ברק