אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

אודות פורטל סמיכה לרבנות

כי הוה נחית רבה בר חנה לבבל, אמר ליה רבי חייא לרבי: בן אחי יורד לבבל, יורה? - יורה. ידין? - ידין. יתיר בכורות? – יתיר ...
יורה? - יורה. אי גמיר - רשותא למה לי למישקל? - משום מעשה שהיה. דתניא: פעם אחת הלך רבי למקום אחד, וראה בני אדם שמגבלין עיסותיהם בטומאה. אמר להם: מפני מה אתם מגבלין עיסותיכם בטומאה? אמרו לו: תלמיד אחד בא לכאן, והורה לנו מי בצעים אין מכשירין. - והוא - מי ביצים דרש להו. ואינהו סבור: מי בצעים קאמר. וטעו נמי בהא: מי קרמיון ומי פיגה - פסולין, מפני שהן מי (בצעים) [ביצים]. ואינהו סבור: מדלגבי חטאת פסילי - אכשורי נמי לא מכשרי. ולא היא, התם לענין חטאת - בעינן מים חיים, הכא - אכשורי כל דהו מכשרי.
תנא: באותה שעה גזרו: תלמיד אל יורה אלא אם כן נוטל רשות מרבו.                      (סנהדרין ה ע"א-ע"ב)


רקע
פורטל סמיכה לרבנות הוקם בר"ח סיון תשע"א מתוך מגמה לשמש כבמה מרכזית עבור כל הפרסומים השונים המיועדים ללומדים לקראת סמיכה לרבנות. הרקע להקמת האתר היה בעקבות כך שצוות פורטל סמיכה לרבנות נחשף בשנים האחרונות לסיכומים פרטיים של כמה וכמה לומדים וכן לשאלות ובקשות וצרכים שונים של הלומדים. בכדי לזכות את הרבים בסיכומים אלו ובכדי לתת מענה עבור הצרכים השונים של הלומדים, החליט צוות פורטל סמיכה לרבנות ליזום את הקמת האתר ובו יתפרסמו כל הסיכומים השונים וכן יינתן מענה עבור הצרכים השונים של הלומדים.

מדיניות
פורטל סמיכה לרבנות פועל בהתנדבות והוא פתוח לכל מאן דבעי. החומרים השונים המפורסמים באתר, מפורסמים בהתנדבות של מחבריהם ועל אחריותם בלבד. צוות פורטל סמיכה לרבנות לא מתחייב להיענות לכל בקשת פרסום באתר, מתוך מגמה לפרסם חומרים ראויים ומקצועיים בלבד.
פורטל סמיכה לרבנות יהיה בע"ה כל הזמן, בכל מקום לשירותכם. הצוות שלנו יאזין לכל שאלה, טענה, ביקורת, הצעה, רעיון ואף מילה טובה פה ושם.

תכנונים לעתיד
בפני צוות פורטל סמיכה לרבנות עומדים על הפרק מספר מיזמים נוספים לטובת הלומדים לקראת סמיכה לרבנות. אם ברצונך לסייע בהגשמת המיזמים הללו, נשמח שתפנה אלינו.

תודות
פורטל סמיכה לרבנות מודה מאוד לכל מפרסמי החומרים השונים והרבים שבאתר, וקורא לבעלי פרסומים נוספים לנצל את במת פורטל סמיכה לרבנות בכדי לזכות את הרבים ולהפיץ תורה.
וכמובן - תודה ענקית לריבונו של עולם, הטוב והמטיב בכל עת ובכל שעה.

יצירת קשר
למעוניינים להצטרף ולסייע בהרחבת פורטל סמיכה לרבנות, ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס צרו קשר, או לפנות למייסד ומנהל האתר, הראל שפירא, בטלפון 054-4931075 או בדוא"ל [email protected] .