אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

מאמרים:

סמיכה וסמכות – זאב פלק

בענין סמיכה לרבנות – הראי"ה קוק (פרי הארץ, אדר תשמ"ב)

טוהר התואר (על סמיכת חכמים וסמכות הלכתית) – הרב יעקב אריאל

הסמיכה האשכנזית – הרב מרדכי ברויאר

סמיכת זקנים לאור המקורות – הרב שמואל זעפרני

סמיכה, סמיכות וסמכות: על הרב ועל מקומו תוך קריאה בשלושה סיפורי אגדה של חז"ל – הרב אלקנה שרלו

על תפקידי הרב בישראל בימינו – אליעזר יסלזון

תפקידו של רב בתקופתנו – הרב שלמה זלמן אויערבך

רב [ילדי] הקהילה – הרב י"צ רימון

מה הוא יודע? – (רב צעיר)

מאמרים בענייני רב קהילה ועוד נושאים – הרב אלי רייף

"אחריות הרב" במשפט העברי – חיים שלמה חפץ

שררה שהיא עבדות (ביקורת) – הרב יהודה זולדן

על מעמדו ואתגריו של הרב בימינו – הרב ישראל (עמנואל) יעקובוביץ (ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 12-22)

להחזרת עטרת הרבנות ליושנה – הרב ישראל (עמנואל) יעקובוביץ (ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 22-27)

הרב והרבנות באספקלרית הדורות – הרב שאול ישראלי (ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 27-33)

על הדרך הנאותה לבחירת רבנים – הרב שלמה דיכובסקי (ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 33-36)

הקמת הרבנות הראשית בארץ ישראל – אריה מורגנשטרן

הרבנות הראשית לישראל: מבט הלכתי עכשווי – הרב אהרן ליכטנשטיין

סמכותה של הרבנות הראשית – הרב שאר-ישוב הכהן

סמכותה ההלכתית של הרבנות הראשית – איתמר ורהפטיג

מכתב לרגל קבלת רב לקהילה מאת הגאון הרוגוצ'ובר – הרב אורי רדמן

תקנות הרבנות הראשית – זרח ורהפטיג

בענין סמיכת חכמים (והתפתחותה מסמיכת משה רבינו ליהושע ועד היום הזה) – ישראל שצ'יפנסקי

בטול הסנהדרין והסמיכה וחידושם – נתן אורטנר

נסיונו של ר' ישראל משקלוב לחדש את הסמיכה לאור מקורות חדשים – אריה מורגנשטרן

חידושה של הסמיכה בצפת – מאיר בניהו

חידוש הסמיכה בימינו – גדי כהן

הסמיכה בהלכה – הרב שילה רפאל

סמיכה ומינוי ובית דין – חנוך אלבק

חידוש הסמיכה בצפת - יובל ממן

בענין דעת הרמב"ם ואחרים בחידוש הסמיכה (חליפת מכתבים) – בצלאל נאור

מחלוקת הסמיכה בין רבי יעקב בירב והרלב – יעקב כ"ץ

חידוש הסמיכה בזמן הזה – הרב בן-ציון נשר

הרקע להקמת הרבנות הראשית: ארגונה, ביסוסה ופעילותה עד הקמת המדינה – שמואל כ"ץ