אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

הקמת הרבנות הראשית בארץ ישראל – אריה מורגנשטרן

הקמת הרבנות הראשית בארץ ישראל – אריה מורגנשטרן
אור המזרח כב,ג-ד (תשלג), עמ' 135-145.
גירסה מורחבת פורסמה בתוך "הרבנות הראשית לישראל" ג (תשסב).