אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

בענין סמיכת חכמים (והתפתחותה מסמיכת משה רבינו ליהושע ועד היום הזה) – ישראל שצ'יפנסקי

בענין סמיכת חכמים (והתפתחותה מסמיכת משה רבינו ליהושע ועד היום הזה) – ישראל שצ'יפנסקי
שארית ישראל, ניו יורק (תשנז), עמ' שטז-שמה.