אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

בטול הסנהדרין והסמיכה וחידושם – נתן אורטנר

בטול הסנהדרין והסמיכה וחידושם – נתן אורטנר
המעין יא,א (תשלא), עמ' 58-73.