אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

הלכות דרך ארץ ובין אדם לחברו

הלכות דרך ארץ ובין אדם לחברו

(סימנים הקשורים לחו"מ יש ללמוד רק עם באר היטב)
כיבוד אב ואם
כיבוד רבו ותלמיד חכם
צדקה
ביקור חולים
גביית חוב מיתומים
שכנים
דינא דבר מצרא
הונאת דברים וגניבת דעת
השבת אבידה
עני המהפך בחררה
פריקה וטעינה
החובה לשלם לשכיר בזמנו
איסור גזל וגניבה
חובל בחברו (חו"מ תכ"ב, או"ח תכ"ו)
רמב"ם הלכות דעות (פרקים ו-ז)
או"ח קנ"ו עם משנה ברורה
אבן העזר - קנ"ד
אהבת חסד - החפץ חיים
לשון הרע - החפץ חיים