אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

הלכות פסח ויום-טוב וחוה"מ

הלכות פסח ויום-טוב וחוה"מ
אורח חיים סימנים: תכ"ט-תקמ"ח
מפרשים: טור, ב"י, שו"ע, רמ"א, משנה ברורה