אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

הלכות חגים

הלכות חגים

ר"ה, יוה"כ, סוכה ולולב, חנוכה, פורים

אורח חיים סימנים: תקפ"א-תרצ"ז

מפרשים: טור, ב"י, שו"ע, רמ"א, משנה ברורה