אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

הלכות עירובין

הלכות עירובין

מפרשים: טור, בית יוסף, שו"ע, רמ"א, משנה ברורה.
הלכות רשויות, צורת הפתח, עירובי חצרות ותחומין.
סימנים: 
שמ"ה-שמ"ט, שנ"ח, שס"ב, שס"ו, שפ"ב, ת"ח.