אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידה

הלכות מצוות התלויות בארץ

הלכות מצוות התלויות בארץ
ערלה, חלה, תרומות ומעשרות
יורה דעה סימנים: רצ"ד, שכ"ב-של"א
מפרשים: טור, בית יוסף, שו"ע, רמ"א, ש"ך, ט"ז, פתחי תשובה