אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

חומר הלימודים בהלכות איסור והיתר

המבחן כולל:
ש"ס, ראשונים, טור, ב"י, שו"ע, רמ"א, ש"ך, ט"ז, פתחי תשובה.

נושאי המבחן:
הלכות מליחה.
הלכות בשר בחלב.
הלכות תערובות, כולל כללי ספק ספיקא.
יורה דעה סימנים: ס"ט-ע"ח, פ"ז-קי"א.