אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

ספרים מומלצים:

שו"ת היכל שלמה ועוד - הרב שמואל קדר

דרכי הלכה, איסור והיתר - הרב מנחם עמי רוטנברג

יסודי הלכה, הלכות איסור והיתר - הרב שמואל דביר

מאיר החיים - הרב אליהו שני

שלחן שמואל - הרב שמואל ירושלמי

חוברת כיס לשינון וחזרה - הרב שמואל ירושלמי

אור ההלכה - הרב יצחק מקייס

השולחן הבהיר - הרב מאור תורג'מן

וסעדו לבכם - ינון קליין

שירת הים - הרב הלל מרצבך

שינון דעה - הרב אברהם יעקב פרידמן

הלכה סדורה - הרב אברהם בן חמו

עיקרי השולחן - הרב משה כהן

וזה לשונו, תערובות - הרב יעקב ליינר

שו"ת איסור והיתר "באר שלמה"

שערי איסור והיתר - הרב משה מנדל ברוס

קיצור שולחן ערוך, דם מליחה וצליה - הרב אהרן פפויפר

קיצור שולחן ערוך, תערובות - הרב אהרן פפויפר

קיצור שולחן ערוך, בשר בחלב - הרב אהרן פפויפר

יאכלו ענווים וישבעו - הרב משה כהן

ויזרע יצחק - הרב שלמה זעפראני

נר ישראל, הלכות מליחה - הרב ישראל וינברג

שיעורי הרב בעניני שחיטה, מליחה, בשר בחלב ותערובות - הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק

שערי יורה-דעה, בשר בחלב - הרב אליעזר ברוד

שערי יורה-דעה, מליחה - הרב אליעזר ברוד

שערי הלכה - הרב יניב גבריאל

סיכום הלכות - שמואל ברוכיאן