אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

ספרים מומלצים:

הלכה שלמה - הרב שלום אילוז

שירת הים - הרב הלל מרצבך

שלחן שמואל - הרב שמואל ירושלמי

חוברת כיס לשינון וחזרה - הרב שמואל ירושלמי

מקורי הלכה - הרב יצחק שטרן

שו"ת שבע ברכות - הרב שלום כהן

שו"ת היכל שלמה - הרב עדאל קדר

יד יהודה, אישות - הרב יהודה פריס

יד יהודה, כתובות - הרב יהודה פריס

בית חתנים - הרב משה פנירי

אורות המשפט - הרב יצחק אושינסקי

שולחן חופה וקידושין ערוך - הרב שי שמח

שערי הלכה - הרב יניב גבריאל

עיקרי השולחן - הרב משה כהן

סיכום הלכות - שמואל ברוכיאן