אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו'סיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

ספרים מומלצים:

דרכי הלכה, נדה ומקוואות - הרב מנחם עמי רוטנברג

שו"ת היכל שלמה ועוד - הרב שמואל קדר

יסודי הלכה, הלכות נידה - הרב שמואל דביר

שלמי טוהר - הרב דוד פרידלנדר

שערי אורה - הרב שלמה לוי

שירת הים - הרב הלל מרצבך

בינת טהרה - הרב אסף קמינצקי

מים חיים - הרב אליהו שני

מעיין החיים - הרב אליהו שני

שינון דעה - הרב אברהם יעקב פרידמן

הלכה סדורה - הרב אברהם בן חמו

שו"ת שבע ברכות - הרב שלום כהן

סוגה בשושנים - הרב עמוס שושן

טור שלחן ערוך מבואר, מראה השלחן - הרב מאיר וסרצוג

נתיבות ההלכה

משנת השולחן - הרב נחום מנשה ויספיש

דרכי טהרה - הרב מרדכי אליהו

מראה כהן - הרב יצחק מרדכי רובין

איש ואשה - הרב אלישיב קנוהל

קיצור שולחן ערוך, הלכות נדה - הרב אהרן פפויפר

שיעורי שבט הלוי, הלכות נדה - הרב שמואל הלוי ואזנר

אבני שהם - הרב משה פנירי

עיקרי השולחן - הרב משה כהן

תלמודו בידו - הרב משה כהן

שלחן שמואל - הרב שמואל ירושלמי

שערי הלכה - הרב יניב גבריאל

השולחן הבהיר - הרב מאור תורג'מן

אורח נידה - הרב אברהם מורה

אבני טוהר - הרב דוד צופיוף

שו"ת "בד המלך" - הרב מיכאל צ'אפל

טהרת הדעת - הרב יניב חסאן

משנת הטהרה - הרב משה שמואל נפתלי

סיכום הלכות - שמואל ברוכיאן

יוסף טוהר - הרב יוסף משדי

שימוש חכמים - הרב יעקב שכנזי