אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
איסור והיתר אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

ספרים מומלצים:

פני שבת - הרב יוסי פרקש

בינת שבת - הרב אסף קמינצקי

שירת הים - הרב הלל מרצבך

שו"ת היכל שלמה ועוד - הרב שמואל קדר

יסודי הלכה, הלכות שבת - הרב שמואל דביר

שיעורי הלכות שבת - הרב יוסי רימון

טללי שבת - הרב ברוך גיגי

וזה לשונו, מוקצה - הרב יעקב ליינר

וזה לשונו, בישול - הרב יעקב ליינר

השולחן הבהיר / הרב מאור תורג'מן

סיכומי סוגיות אליבא דהילכתא / הרב יהונתן ארליך

שינון דעה - הרב אברהם יעקב פרידמן

סיכום הלכות - שמואל ברוכיאן

דברי חמודות - הרב דניאל צוריאל