אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת איסור והיתר חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

ספרים מומלצים:

שו"ת היכל שלמה ועוד - הרב שמואל קדר

דרכי הלכה, אבלות - הרב מנחם עמי רוטנברג

יסודי הלכה, הלכות אבלות - הרב שמואל דביר

שירת הים - הרב הלל מרצבך

עץ החיים - הרב אליהו שני

גשר החיים - הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי

פני ברוך, אבלות בהלכה - הרב חיים בנימין גולדברג

הלכות אבלות, מדריך מפורט - הרב יצחק אושינסקי

מעולם ועד עולם, ספר הדרכה לאבלים - הרב גבריאל גולדמן

יקרא דחיי - רבי חיים רבי

עיקרי השולחן - הרב משה כהן

תלמודו בידו - הרב משה כהן

שלחן שמואל - הרב שמואל ירושלמי

השולחן הבהיר - הרב מאור תורג'מן

מקור דעה - הרב יצחק שלטי